Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αψιού της Επαρχίας Λεμεσού, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο: Πολυκάρπου Μάριος Λουκά (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99304043
Ονοματεπώνυμο: Θεοδόσης Στυλιανού (Αντιπρόεδρος)
Tα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Τάσος Κωνσταντίνου
Ονοματεπώνυμο: Μάριος Παφίτης
Ονοματεπώνυμο: Ελευθέριος Δημητρίου