Ανακοίνωση για θερινές διακοπές του γραφείου του κοινοτικού συμβουλίου