Χωρίς Αποσκευές με θέμα Πάσχα στην Αψιού (17/04/2019)